Module quản lý chi phí, doanh thu chuyến đi

Đối với cách doanh nghiệp vận tải, việc tính toán sao cho chuyến chở hàng tốn ít chi phí nhất luôn là ưu tiên hàng đầu của người quản lý. Muốn biết được đâu là chuyến đi tốn ít chi phí nhất thì doanh nghiệp phải biết được vị trí của phương tiện và vị trí của hàng hóa để có thể tính toán được chuyến đi ngắn nhất, tốn ít chi phí nhất.

Giờ đây, mọi vấn đề về tính toán chi phí, TRACKING.VN hoàn toàn có thể giúp đỡ doanh nghiệp với những con số cụ thể và chính xác nhất.

TRACKING.VN lập lịch và tính toán sơ bộ số Km và lịch trình chuyến đi

Việc mà doanh nghiệp cần làm chỉ là nhập các yêu cầu về điểm đến và điểm xuất phát, hệ thống TRACKING.VN sẽ tính toán và đưa ra các con số cụ thể và chi tiết nhất về chi phí của chuyến đi đó bao gồm ( Số Km di chuyển, lịch trình di chuyển phương tiện tối ưu nhất, số trạm thu phí mà phương tiện đi qua, số tiền trả cho các trạm thu phí mà phương tiện đi qua…)

Với báo cáo tính toán như vậy, người quản lý chỉ cần tạo lệnh tạm ứng và chuyển cho tài xế thực hiện, không cần bất cứ tính toán khó khăn như trước đây nữa.

Kiểm soát thanh toán phí dầu, luật BOT và các phụ phí khác

TRACKING.VN tính toán các khoản chi phí của chuyến đi bao gồm tất cả các chi phí bỏ ra cho chuyến đi đó (phí xăng dầu, phí đường bộ, phí sửa chữa…)

Từ đó người quản lý dễ dàng so sánh giữa chi phí thực tế và chi phí tính toán để đưa ra đánh giá và tính toán được doanh thu của chuyến đi.

Tag:
Chia sẻ: