Tổng quát

Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền riêng tư của bạn được bảo vệ. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn một cách hợp pháp theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Chính phủ Việt Nam.
Tất cả dữ liệu chúng tôi thu thập chỉ được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho bạn. Đặc biệt:
• Chúng tôi không bán, chia sẻ hoặc tiết lộ dữ liệu của bạn cho bất kỳ ai;
• Chúng tôi không khai thác dữ liệu của bạn để làm mẫu;
• Chúng tôi không sử dụng dữ liệu của bạn để nhắm mục tiêu quảng cáo;
• Chúng tôi không truy cập dữ liệu vị trí của bạn mà không có sự cho phép của bạn.

Thông tin mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập tối thiểu thông tin cần thiết để giám sát phương tiện lắp đặt thiết bị GPS:
• Tên và địa chỉ đầy đủ – được sử dụng để thanh toán và lập hóa đơn;
• Tên người dùng và mật khẩu – được sử dụng để xác thực người dùng;
• E-mail – được sử dụng để thông báo cho người dùng về các thay đổi trong dịch vụ và để đặt lại mật khẩu đã quên;
• Dữ liệu vị trí GPS – được gửi bởi thiết bị GPS hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn chạy phần mềm theo dõi của chúng tôi. Chúng tôi truyền dữ liệu sau: tọa độ GPS, tốc độ, độ cao, góc, thời gian hiện tại và các thông số cảm biến khác nhau. Chúng tôi không truyền số điện thoại, danh sách liên lạc hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác được lưu trữ trên thiết bị di động của bạn;
• Yêu cầu HTTP – như hầu hết các dịch vụ web, chúng tôi duy trì nhật ký của tất cả các yêu cầu HTTP đến. Nhật ký web chứa địa chỉ IP, URL được yêu cầu, URL giới thiệu và các thuộc tính tương tự khác được cung cấp bởi trình duyệt của bạn.

Cookies

Cookies là các tệp nhỏ được trình duyệt web của bạn lưu trữ tạm thời. Chúng chỉ được sử dụng để quản lý phiên (ghi nhớ bạn là ai khi bạn đăng nhập) và để lưu trữ tùy chọn. Chúng tôi sử dụng cookie để xác định trang nào đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và cải thiện trang web của chúng tôi để điều chỉnh nó theo nhu cầu của Khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thống kê.
Hầu hết các cookie của chúng tôi hết hạn ngay khi bạn đăng xuất hoặc đóng cửa sổ trình duyệt.
Chúng tôi khuyên bạn nên kích hoạt hỗ trợ cookie trong trình duyệt của mình vì nhiều tính năng của trang web của chúng tôi sẽ không hoạt động khác.

Bảo vệ

Dữ liệu của bạn được lưu trữ trên các máy chủ an toàn. Chúng tôi đã thực hiện các bước tiếp theo để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu của bạn, bao gồm chạy phần mềm tường lửa và giữ cho máy chủ của chúng tôi cập nhật với các bản vá bảo mật. Điều đó nói rằng, chúng tôi không thể đảm bảo không tiết lộ thông tin cá nhân do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Nếu bạn nghi ngờ rằng tài khoản của bạn đã bị xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi sớm nhất có thể.
Hệ thống tạo, đăng nhập và khôi phục tài khoản được phát triển bằng các tiêu chuẩn xác thực mới nhất để ngăn chặn mọi khả năng hack.
Trong quá trình tạo tài khoản, dữ liệu thu thập được mã hóa bằng thuật toán mã hóa một chiều và được lưu vào cơ sở dữ liệu. Mã hóa một chiều làm cho không thể giải mã dữ liệu. Dữ liệu chỉ có thể được xác minh bằng phương pháp so sánh được thực hiện bởi chính tác giả. Quyền truy cập, chỉnh sửa và phản đối
Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân được thu thập và sửa dữ liệu có thể không chính xác. Trong một số trường hợp, theo yêu cầu của bạn, tài khoản và dữ liệu được thu thập khác có thể được xóa hoàn toàn. www.tracking.vn có quyền yêu cầu nhận dạng đúng về bạn trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc khắc phục mọi dữ liệu không chính xác.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Một khi nó không còn cần thiết, nó sẽ tự động bị xóa.

Thông tin thêm

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về dữ liệu chúng tôi thu thập hoặc cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó, vui lòng liên hệ với CSKH của chúng tôi qua e-mail cskh@dss.com.vn.