Giải pháp quản lý người già, trẻ nhỏ

Tìm hiểu về các ưu đãi sản phẩm của chúng tôi

Từ trung tâm dữ liệu, đám mây cho đến Internet Vạn vật, phần mềm của Cisco giúp bảo vệ mạng của bạn, cộng tác tự do, phân tích dữ liệu và điều hành cơ sở hạ tầng của bạn. Dù bạn mua lẻ, theo gói hay theo thỏa thuận doanh nghiệp, thì chúng tôi luôn có các tùy chọn gói đăng ký linh hoạt phù hợp với nhu cầu của bạn.

Bảo mật

Các sản phẩm bảo mật của chúng tôi cung cấp cho bạn phạm vi, quy mô và khả năng thích nghi với tính phức tạp cũng như số lượng các mối đe dọa.

  • Cisco AMP cho Điểm cuốiTìm, dừng và xóa nội dung độc hại dễ dàng và nhanh chóng.
  • Cisco DuoGiúp bạn lấy được lòng tin ở người dùng nhờ Xác thực đa yếu tố.
  • Cisco Meraki vMX100MX ảo giúp khách hàng mở rộng chức năng của ứng dụng bảo mật Meraki thành các dịch vụ CNTT lưu trữ trên đám mây công cộng.
  • Đám mây Cisco StealthwatchCung cấp tính năng phân tích bảo mật và khả năng hiển thị có thể mở rộng trên toàn doanh nghiệp của bạn.
  • Cisco UmbrellaLà tuyến bảo vệ đầu tiên khỏi các mối đe doạ trên Internet.

Nối mạng

  • Phần mềm Cisco DNAMở khóa tính năng tự động hóa dựa trên chính sách, kết nối bảo mật, khả năng hiển thị toàn diện, phân tích và bảo đảm trong mạng của bạn.
  • Cisco KineticChuyển dữ liệu IoT phù hợp đến những ứng dụng phù hợp vào thời điểm phù hợp–một cách an toàn.

Cộng tác

Thúc đẩy làm việc theo nhóm và tạo ra trải nghiệm của khách hàng có ý nghĩa hơn.

  • Cisco WebexCuộc hợp ngắn hơn, hiệu quả và bảo mật.

Trung tâm Dữ liệu

Khả năng kiểm soát mà bạn cần để hỗ trợ mọi ứng dụng ở mọi địa điểm trong một năm.

Tag:
Chia sẻ: